Termeni și Condiții – Contract Recenzii Pozitive

 1. Preambul

Termenii și condițiile de mai jos, denumiți în continuare “Contractul”, au valoare de contract-cadru, încheiat între Furnizor și Beneficiar, și vor fi interpretați în concordanță cu legislația română în vigoare, în special Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic.

Prin folosirea website-ului www.recenziipozitive.ro, Beneficiarul acceptă oferta de Servicii de pe www.recenziipozitive.ro și Termenii și condițiile serviciului, împreună cu Politica Anti Spam, Politica de Confidențialitate și Politica de utilizare Cookie-uri și încheie prezentul contract de servicii software cu Furnizorul S.C. Top Online Team S.R.L. în condițiile stipulate de art. 9 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic. Selectarea opțiunii “Plătește” reprezintă o semnătură electronică, în sensul art.3 pct.10 din Regulamentul UE 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă, părțile acordându-i aceeași valoare juridică cu o semnătură olografă.

2.Părțile contractului

 

 • Furnizorul serviciului RecenziiPozitive („Aplicație”, ”Platformă”, “Website”, “Noi“, “RecenziiPozitive” sau ”Uprevi”) este S.C. Top Online Team S.R.L., cu sediul social în București, Bd Timisoara nr 103E, Bl Corp A, sc A, ap 9, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14072/2020, Cod Unic de Înregistrare 43232241, cont bancar RO27INGB0000999910807389, deschis la ING Bank, telefon ­­­­­­­­­­­­0772282719, e-mail contact@recenziipozitive.ro, adresă de corespondență: Sos Preciziei nr 3, Sector 6, Bucuresti
 • Beneficiarul serviciului RecenziiPozitive este orice persoana juridică sau fizică identificată prin datele introduse în contul de utilizator sau client, folosite pentru accesarea sau comandarea serviciului, informații care se regăsesc și pe factură pentru abonamantele plătite. Factura este parte integrantă a prezentului contract.

3. Obiectul contractului și Serviciile oferite

 

3.1 Prezentul contract are ca obiect folosirea de către Beneficiar, prin crearea unui cont de client pe bază de parolă, a aplicației și infrastructurii Furnizorului pentru realizarea și trimiterea de solicitări de recenzii/feedback prin e-mail către propria bază de contacte (denumiți și “abonați” sau „destinatari” ori “recipienți”).

 

3.2 Furnizorul pune la dispoziție Beneficiarului următoarele servicii și facilități:

 • acces la o platformă web, cu funcționalități (explicate prin descrieri la fiecare secțiune în contul de client) ce îi permit:
 • să încarce lista de contacte (adresele de e-mail ale recipienților) în aplicație;
 • să capteze lista de e-mailuri prin landing page, în acest scop fiindu-i pus la dispoziție un cod QR pentru accesarea facilă a paginii;
 • să pună la dispoziție clienților (recipienților) în mod direct codul QR aferent paginii de destinație, astfel încât aceștia să fie direcționați automat către pagina de captare a recenziilor;
 • crearea și trimiterea de campanii de e-mail-uri personalizate prin care se solicită recipientului să lase o recenzie la afacerea Beneficiarului; aplicația trimite o secvență de 3 e-mailuri, respectiv e-mailul inițial de solicitare a feed-back-ului urmat de 2 remindere (doar dacă recipientul nu a deschis e-mailurile anterioare);
 • posibilitatea de a personaliza e-mailul în funcție de preferințele Beneficiarului, inclusiv prin oferirea unui bonus în formă de voucher cadou recipientului care dă curs e-mailului și lasă recenzia solicitată;
 • inserarea în e-mailurile trimise recipienților a 5 calificative (iconite) pentru a măsura gradul de satisfacție al recipientului cu afacerea Beneficiarului:

– în cazul în care recipientul alege o recenzie de 1-3 stele, aceasta este redirecționată spre pagina Beneficiarului, care va primi un e-mail cu reclamația, având astfel posibilitatea să o soluționeze în mod nemijlocit cu recipientul, scopul fiind exclusiv de creștere a gradului de satisfacție a clienților, prin identificarea și soluționarea rapidă a reclamațiilor și îmbunătățirea experiențelor viitoare; Beneficiarul înțelege și acceptă că recipientul nu este descurajat sau îngrădit sub nicio formă de a publica recenzia negativă direct pe Google, prin accesarea link-ului pus la dispoziție în e-mail;

– în cazul în care recenzia este de 4 sau 5 stele, recipientul va fi direcționat spre profilul de Google al Beneficiarului pentru a publica recenzia; Furnizorul nu  poate fi considerat răspunzător pentru conduita ulterioară a recipientului, ne putându-i-se imputa sub nicio formă dacă recipientul nu finalizează recenzia pe profilul de Google sau dacă alege să dea o recenzie negativă afacerii Beneficiarului.

 • administrarea hardware si software a infrastructurii Serviciului;
 • asistență prin email, chat, sau online cu privire la utilizarea Serviciului.

 

3.3 Pentru a folosi platforma recenziipozitive, beneficiarul trebuie sa isi creeze cont pe site-ul nostru prin completarea unui formular ce se afla la adresa: https://recenziipozitive.ro/fa-ti-cont/ . Dupa completarea formularului, acesta va primi un email cu datele de logare, user si parola. 

4. Durata contractului

 

 • Durata contractului se stabilește de către Beneficiar, prin alegerea unuia dintre planurile tarifare disponibile pe pagina https://recenziipozitive.ro/preturi/
 • Contractul intră în vigoare și Serviciul devine activ la data achitării de către Beneficiar a abonamentului și încetează la data expirării abonamentului, dacă acesta nu este reînnoit.
 • Website-ul oferă și o variantă gratuită, valabilă pentru o durată de 10 zile.

5. Tarife și modalități de plată

 

4.1 Pentru Serviciul de trimitere e-mailuri, plata se face în funcție de abonamentul ales de Benficiar. Prețul este cel afișat de Furnizor pe website, la fiecare tip de abonament în parte și se percepe în avans pentru perioada selectată.

4.2 Plățile se pot efectua cu cardul online sau prin transfer bancar.

4.3 Facturile sunt emise în mod automat în format electronic (PDF) și sunt transmise Beneficiarului exclusiv prin e-mail. Facturile unt disponibile și în contul de client.

 

6.Validitate și (re) activare servicii

 

6.1 Conturile de utilizator în formulă gratuită sunt valabile timp de 10 zile, după care este necesară trecerea la un pachet plătit pentru a menține serviciul activ. Serviciile se reactivează numai după recepționarea plății.

6.2 Validitatea abonamentelor (pachetelor) plătite începe din ziua plății și se menține până la expirarea perioadei abonamentului ales de către Beneficiar.

6.3 Cu 5 zile înainte de expirarea abonamentului, Beneficiarul va primi un reminder pe e-mail prin care i se va aduce la cunoștință data la care expiră valabilitatea Serviciului, având posibilitatea de a îl prelungi prin optarea pentru unul dintre abonamentele disponibile pe website.

 

7. Condiții de rambursare

 

7.1 Beneficiarul va putea să solicite un discount (rambursare) din valoarea abonamentului în cazul în care Serviciul este inaccesibil pentru cel puțin 5 zile lucrătoare consecutive din cauze imputabile Furnizorului. Discountul se va calcula proporțional cu perioada în care Serviciul a fost indisponibil.

7.2 Abonamentele sunt active pe toată perioada achitată în avans și se suspendă/încetează automat când nu se achită reînnoirea acestora.

7.3 Plățile deja efectuate nu se pot restitui, iar Serviciul nu va mai fi prestat după încetarea plăților.

7.4 Nu sunt datorate niciun fel de rambursări/despăgubiri în cazul terminării/suspendării Serviciului ca urmare a încălcării de către Beneficiar a Termenilor și Condițiilorde pe website sau a Politicii Anti Spam, ori a Politicii de Confidențialitate.

 

8.Suspendare și terminare servicii

 

8.1 Furnizorul poate suspenda sau termina oricând Serviciul dacă Beneficiarul încalcă Termenii și Condițiilede pe website sau Politica Anti Spam (ex. multiple raportări de abuz) ori Politica de Confidențialitate.

8.2 Serviciul se suspendă în mod automat dacă Beneficiarul figurează cu restanțe de plată.

8.3 Beneficiarul poate solicita suspendarea sau ștergerea contului contactând Furnizorul sau operând singur aceste modificări în contul său de utilizator/client. Beneficiarul poate relua/reactiva Serviciul oricând are nevoie generând o nouă comandă.

 

9.Drepturile și obligațiile părților

 

9.1 Pe lângă celelalte drepturi stabilite în contract, Beneficiarul are următoarele drepturi:

 • să folosească platforma RecenziiPozitive pentru trimiterea de mesaje în strictă conformitate cu prevederile prezentului contract;
 • să utilizeze lista de contacte în platforma RecenziiPozitive respectând prevederile legale în vigoare;
 • să își actualizeze datele de client și de facturare, prin intermediul contului de utilizator sau printr-o solicitare prin e-mail la contact@recenziipozitive.ro.

9.2 Pe lângă celelalte obligații stabilite în contract, Beneficiarul are următoarele obligații:

 • să păstreze în siguranță detaliile contului (nume utilizator, parolă) și să nu partajeze aceste informații cu terțe persoane;
 • să se asigure că datele de utilizator/client și de facturare sunt corecte și conforme cu realitatea;
 • să răspundă pentru orice acţiune frauduloasă care s-a întâmplat în cadrul contului său; în cazul în care contul a fost compromis, are obligația de a notifica urgent Furnizorul pentru ca acesta să blocheze accesul şi să investigheze problema;
 • să dețină toate drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului (texte, fișiere: foto, video etc.) folosit în mesaje și transmis prin Serviciul RecenziiPozitive;
 • să se asigure că destinatarii doresc să primească mesajele transmise către aceștia și/sau că există temei legal pentru expedierea respectivelor campanii;
 • să nu folosească Serviciul pentru a trimite mesaje nesolicitate (“Spam”), indiferent dacă scopul transmiterii acestora este comercial sau necomercial;
 • să răspundă exclusiv pentru conținutul e-mailurilor transmise către baza sa de contacte și să răspundă în fața organelor abilitate în cazul unor plângeri de orice natură privind destinatarii mesajelor sau conținutul acestora; rolul Furnizorului este strict acela de a oferi un Serviciu tehnic pentru trimiterea automată a newsletter-ului si nu se face răspunzător în cazul vreunei reclamații din partea recipienților sau a organelor abilitate;
 • să includă în e-mail-urile transmise datele de contact reale, conform legilor în vigoare;
 • să nu prejudicieze Furnizorul prin acțiuni nepermise/ilegale;
 • să achite facturile emise de Furnizor în termenul agreat.

9.3 Pe lângă celelalte drepturi stabilite în contract, Furnizorul are următoarele drepturi:

 • să verifice respectarea prevederilor contractuale de către Beneficiar și să ia măsurile necesare, legale sau contractuale, în vederea îndeplinirii acestora;
 • să refuze trimiterea unui mesaj al Beneficiarului, dacă informațiile conținute sunt de natură rasistă, xenofobă sau discriminatorie ori încalcă orice prevedere legală sau contractuală;
 • să modifice termenii contractuali și planurile tarifare și să aplice actualizările după informarea în acest sens a Beneficiarului;
 • să trimită comunicări Beneficiarului în legătură cu Serviciul prin e-mail;
 • să colaboreze cu terțe părți pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, respectându-se legislația în vigoare cu privire la securitatea Serviciului și a datelor și clauzele din Politica de confidențialitate;

9.4 Pe lângă celelalte obligații stabilite în contract, Furnizorul are următoarele obligații:

 • să asigure buna funcționare și accesibilitatea Serviciului pentru Beneficiar conform planului tarifar selectat de acesta;
 • să asigure transmiterea securizată a campaniilor trimise de către Beneficiar recipienților din listă;
 • să pună la dispoziția Beneficiarului link-uri automate pentru dezabonare și raportare abuz (spam);
 • să elimine din lista de abonați persoanele care s-au dezabonat sau care au raportat spam sau ale căror adrese de e-mail nu sunt valide;
 • să nu prejudicieze Beneficiarul prin acțiuni nepermise/ilegale;
 • să permită Beneficiarului să își descarce baza de date completă cu abonați, în momentul încetării contractului, prin intermediul contului de client/utilizator;
 • să nu înstrăineze niciunei terțe părți baza de date cu abonați pusă la dispoziție de Beneficiar;
 • să nu folosească în scop propriu baza de date cu abonați pusă la dispoziție de Beneficiar;
 • să notifice Beneficiarul în prealabil în cazul unor lucrări de mentenanță;
 • să remedieze în cel mai scurt timp probleme tehnice apărute sau semnalate de către Beneficiar;

9.5 Furnizorul și Beneficiarul vor respecta și se vor conforma Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

 

10. Proprietate intelectuală

Părțile sunt de acord că Furnizorul  deține toate drepturile privind Serviciul, incluzând, fără a fi limitat la, drepturile de proprietate intelectuală, şi că aceste drepturi sunt protejate de legile în vigoare din România și Uniunea Europeană. Copierea, reproducerea, modificarea sau crearea de lucrări derivate din acest Serviciu sunt intrezise. S.C. Top Online Team S.R.L., care administrează website-ul recenziipozitive.ro, deține Copyright-ul asupra textelor și a elementelor grafice.

 

11. Limitarea răspunderii

Furnizorul nu răspunde față de Beneficiar pentru orice pierdere directă sau indirectă, actuală sau potențială, incluzând (dar fără a se limita la): paguba financiară (pierderea de venituri, economii sau profituri) sau ne-financiară (pierderea de date, pierderea de clientelă) sau orice altă formă de pierdere sau pagubă de orice natură și din orice motiv, dacă aceasta provine din suspendarea și/sau încetarea Serviciului.

 

12. Forța majoră

Nici o parte nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza contractului, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră. Forța majoră se notifică în termen de 5 zile de la producere și se dovedește în termen de 15 zile cu acte eliberate de organele competente.

 

13. Litigii

Orice neînțelegeri sau dispute între părțile semnatare, decurgând din încheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract, se vor soluționa pe cale amiabilă, prin tratative directe. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative, Beneficiarul și Furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către Instanțele Judecătorești ale municipiului București. Comisia Europeană pune la dispoziție platforma SOL (Soluționare Online a Litigiilor) pentru rezolvarea alternativă a disputelor în afara instanțelor judecătorești cu privire la problemele legate de cumpărăturile online și contractele la distanță. Platforma SOL este disponibilă la adresa https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

14. Clauze finale

 

Furnizorul și Beneficiarul vor respecta și se vor conforma Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Acceptarea prezentului contract și utilizarea de către Beneficiar a Platformei semnifică faptul că Beneficiarul a citit, a înțeles și a fost de acord cu cele stabilite în Termenii și Condițiile Serviciului.